Lidmaatschap en contributie

 

BSSA kent diverse soorten lidmaatschappen en daarmee een variatie in contributiebedragen. Zo kennen we weekendleden: die zeilen alleen in het weekend; alle dagen leden: die mogen elke dag zeilen en leden met een eigen boot, wel of niet bij ons in opslag. We kennen ook nog een verschil in jeugdleden en volwassenen en tussen “sedula-houders” en elders wonenden. Hieronder een gedetailleerder overzicht en de daarbij horende contributiebedragen. Ons seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli. De contributie wordt geacht voor aanvang van het nieuwe seizoen betaald te zijn.


Ben je geïnteresseerd om lid te worden, gebruik dan het contactformulier om een inschrijvingsformulier te ontvangen.

Lidmaatschappen en contributie per jaar
 Weekendleden Alledagenleden Leden met een eigen boot
 Jeugd t/m 13 jaar                                                   $185 Jeugd 14 t/m 17 jaar                                              $310 Boot in opslag bij Kas di Regatta                         $135
 Jeugd 14 t/m 17 jaar                                              $235 Volwassenen Sunfish                                             $385

 Boot niet in opslag                                                   $60

 Volwassenen Sunfish                                            $310 Buitenlandleden                                                     $260 Elke extra boot in opslag                                        $75
   
 Gezinsabonnement (bij 3 of meer BSSA-leden): 20% korting. Op verzoek van een lid en na goedkeuring door bestuur kan de contributie in termijnen voldaan worden.

 

 

Bankgegevens BSSA:

MCB, accountnummer 106.268.09

tnv BSSA

adres: Kas di Regatta

Vermeld: het factuurnummer

BIC/SWIFT code: MCBKBQBN

Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V.

 

NB. Bij overboeking vanaf een niet-Bonairiaanse bankrekening dient het verschuldigde bedrag verhoogd te worden met $10,- vanwege de extra bankkosten.