Lidmaatschap en contributie

BSSA kent diverse soorten lidmaatschappen en daarmee een variatie in contributiebedragen.

Zo kennen we weekendleden: die zeilen alleen in het weekend; alle dagen leden: die mogen elke dag zeilen en leden met een eigen boot, wel of niet bij ons in opslag. We kennen ook nog een verschil in jeugdleden en volwassenen en tussen “sedula-houders” en elders wonenden.

Hieronder een gedetailleerder overzicht en de daarbij horende contributiebedragen.

Ons seizoen loopt van 1 juli tot 1 juli. De contributie wordt geacht voor aanvang van het nieuwe seizoen betaald te zijn.

 

Lidmaatschappen en contributie per jaar
 Weekendleden Alledagenleden Leden met een eigen boot
 Jeugd t/m 13 jaar                                                   $175 Jeugd 14 t/m 17 jaar                                              $300 Boot in opslag bij Kas di Regatta                         $125
 Jeugd 14 t/m 17 jaar                                              $225 Volwassenen Sunfish                                             $375

 Boot niet in opslag                                                   $50

 Volwassenen Sunfish                                            $300 Buitenlandleden                                                     $250 Elke extra boot in opslag                                        $75

 

Bankgegevens BSSA:

MCB, accountnummer 106.268.09

tnv BSSA

adres: Kas di Regatta

Vermeld: uw naam en soort lidmaatschap

BIC/SWIFT code: MCBKBQBN

Maduro & Curiel’s Bank (Bonaire) N.V.