Aanmeldformulier voor zeilles.


Lokale bankrekening?
janee

Bij minderjarig, graag gegevens van ouder/verzorger:

Welke dag(en) en tijd(en) zou je kunnen lessen?
weekdagenweekendochtendmiddaggeen voorkeur


Ik ken en stem in met de algemene voorwaarden/clubregels zoals die te vinden zijn op de website van de BSSA. Er is een kopie aanwezig bij Kas de Regatta.


Ik verklaar dat ik ervan op de hoogte ben dat alle activiteiten bij de BSSA onder mijn eigen verantwoordelijkheid vallen. Het bestuur van de BSSA raadt de leden van de BSSA aan om een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Ik aanvaard dat de BSSA niet aansprakelijk is voor schade opgetreden tijdens of als gevolg van activiteiten die door de BSSA zijn georganiseerd.


Ik verklaar dat degene die zeilles neemt goed kan zwemmen.